ANSEDEL 1634 Gabriel Skräddare *cirka 1600
1634 Gabriel Skräddare
*cirka 1600
†1666 Strängnäs

   Fam:
   1699 *cirka 1600

Anarkiv 8.0 2018-05-04