ANSEDEL 1624 Pär Larsson *cirka 1600
1624 Pär Larsson
*cirka 1600
†1666 Strängnäs Nabben


Anarkiv 8.0 2018-05-04