ANSEDEL 1613 Karin Ersdotter *cirka 1655
1613 Karin Ersdotter
*cirka 1655
†1711-12-10 Strängnäs Långgatan S

   Fam:

      1: 3285 Christina *1679
      2: 1401 nn
      3: 1703 Johan *cirka 1680
      4: 3282 Maria *cirka 1688
      5: 3286 Catharina *cirka 1690

fadder 1691 för AHi, JMurm, 1693 för JaEHielte
Anarkiv 8.0 2018-05-04