ANSEDEL 159 Pär Ersson *1683-09-16 Arnäs
159 Pär Ersson
*1683-09-16 Arnäs Tävra 3:1
†1731-04-10 Strängnäs Gropgården

   Fam:
    Vigsel: cirka 1707-12 Strängnäs

      1: 161 Erich *1708-10-21 Strängnäs
      2: 162 Magnus *1710-10-10 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: cirka 1716-11 Strängnäs

      3: 165 Nils *1721
      4: 5151 Margareta *1721-03-05 Strängnäs
      5: 164 Catharina *1722-04-30 Strängnäs
      6: 677 Pehr *1727-02-14 Strängnäs

s t EO/ MäMi, Tävra 3:1. skötbåt+14 skötar i Norrland 1731.
fadder 1720 för JacP, 1727 för OJ Wv, 1729 för NE Wv, NListr
Anarkiv 8.0 2018-05-04