ANSEDEL 1582 Johan Lagerblom *cirka 1700
1582 Johan Lagerblom
*cirka 1700t Västerås 1740
fadder 1739 för JaWill-s (Lagerbom)
Anarkiv 8.0 2018-05-04