ANSEDEL 1572 Jöns Ersson *cirka 1660
1572 Jöns Ersson
*cirka 1660


   Fam:

      1: 1573 Maria Johanna *1690-08-25 Strängnäs
      2: 2456 Margreta *1692-02-21 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04