ANSEDEL 1567 Jonas Mölnare *cirka 1665
1567 Jonas Mölnare
*cirka 1665


   Fam:

      1: 1568 Johan *1690-08-06 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04