ANSEDEL 1472 Anders Olsson Utter *cirka 1660
1472 Anders Olsson Utter
*cirka 1660
†1719-05-27 Strängnäs

   Fam:

      1: 1948 Erick *1677-12-31 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1685-05-23 Strängnäs

      2: 1473 Brita *1687-11-19 Strängnäs
      3: 1590 Olof *1691-03-02 Strängnäs
      4: 2513 Marina *1693-06-09 Strängnäs
      5: 2709 Margitta *1699-11-12 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: cirka 1717-12 Strängnäs

RR 1701 13/4 bösseskytt, RR 1702 5/8 AO v torget måg t avl. PSund, delar Gärsingejorden i två lika delar. RR 1704 11/4 Sm BenSw tilltalade å sin hMaP:s vägnar sin svåger AO v torget som nu i många år suttit i bo med deras svm sal PSm:s ä och nu v arvskiftet efter henne intet vilja tillstå skulden till sterbhuset osv.; RR 1704 27/7 suttit i svm:s gd i 12 år. RR 1704 20/10 u 1 g sin andel i gården v torget till salu; RR 17080 15/1 begärde avsked efter 26 års års tjänst för sin med åldern allt mer tilltagande ohälsa och därav förorsakade bräcklighet. Ville borgmästaren och rådet tillstyrka men enligt sjöartiklarna skulle avsked begäras av generalguvernör och amiralitetskollegium.
Anarkiv 8.0 2018-05-04