ANSEDEL 1398 Olof Larsson *cirka 1645
1398 Olof Larsson
*cirka 1645
†1689-05-28 Strängnäs Kungsberget

Far:
Mor: 2881 *cirka 1620
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1671-09-08 Strängnäs

      1: 1882 Cherstin *1675-11-25 Strängnäs
      2: 1978 Lars *1678-11-13 Strängnäs
      3: 1481 Brita *1688-02-21 Strängnäs
      4: 8025 Lars *cirka 1680
      5: 8026 Erich *cirka 1685

RR 1709 23/3 inkom stenh-g fr Sthlm AMStrengberg och uppå sitt syskonbarns EO:s vägnar som även hos mäst. Jonas Sillfwerling lärer sammam handtwärck, föredrog huru b:te EO som med sin äldre br LO som där är soldat, samt om sy BO:s t tj i Laketorp, Åkers sn är samarva till deras faders OL:s gd på Kungsbergsändan, som eliest kallas Thomasgården, och uti borgarnumren är den 68:e, är sinnad att försälja sin tredjedel till borgaren LO, som förl år den till hyra antagit, hwarföre Strengberg å dess wägnar låtit inkalla såwäal EO:s utewarande br:s hAaL som systrens målsman o förm EL i Lundby att höra deras tankar och utlåtande osv. BO om sine 20 år. LO säljer sin andel. PL:s ä fr Sundby inkom och berättade att hennes sal man varit förm för EO.
Anarkiv 8.0 2018-05-04