ANSEDEL 138 Lars Blomberg *cirka 1685
138 Lars Blomberg
*cirka 1685


   Fam:
    Vigsel: 1721-09-17 Strängnäs

fadder 1722 för RolJa; rymt före 1727
Anarkiv 8.0 2018-05-04