ANSEDEL 1352 Nils Gabrielsson Sträng *cirka 1655
1352 Nils Gabrielsson Sträng
*cirka 1655


   Fam:
   3580 Helena *cirka 1655

      1: 1353 Gabriel *1684-10-21 Strängnäs
      2: 2692 Margareta *cirka 1670
      3: 3665 Anders *cirka 1675

RR 1710 22/9 g:l bå förordnad att begrava döda i pesten
Anarkiv 8.0 2018-05-04