ANSEDEL 1311 Mats Hansson *cirka 1630
1311 Mats Hansson
*cirka 1630


   Fam:

      1: 1312 Olof *cirka 1660

Anarkiv 8.0 2018-05-04