ANSEDEL 1274 Bängt Bängtsson *cirka 1630
1274 Bängt Bängtsson
*cirka 1630
†1692-12-01 Strängnäs

   Fam:
   1848 diaconus *cirka 1645
    Vigsel: 1671-09-29 Strängnäs

      1: 2373 Brijta *cirka 1655

fadder 1667 för JaA, EGr, 1671 för OE, för ramsnidaren
Anarkiv 8.0 2018-05-04