ANSEDEL 1254 Jacob Helsing *cirka 1630
1254 Jacob Helsing
*cirka 1630fadder 1670 för AC
Anarkiv 8.0 2018-05-04