ANSEDEL 1234 Johan Larsson Murmästare *cirka 1630
1234 Johan Larsson Murmästare
*cirka 1630
†1686-11-14 Strängnäs

   Fam:

      1: 2361 Marija *cirka 1655
      2: 2457 Johan *cirka 1662
      3: 2422 Helena *cirka 1660
      4: 2458 Karin *cirka 1668
      5: 2832 Erick *cirka 1665

RR 1704 11/4 OJa Norrl u 1 g JaL Murm:s gd som han köpt 1695 1/2 för 300 dlr + 20 dlr ähreskiänk av JaLMurm o hBE
fadder 1670 för PJ
Anarkiv 8.0 2018-05-04