ANSEDEL 1229 Daniel Hansson *cirka 1640
1229 Daniel Hansson
*cirka 1640


   Fam:

      1: 1230 Samuel *1670-03-06 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04