ANSEDEL 1157 Johan Grundberg *cirka 1710
1157 Johan Grundberg
*cirka 1710fadder 1739 för JaGrstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04