ANSEDEL 1154 Anna Andersdr Berg *cirka 1710
1154 Anna Andersdr Berg
*cirka 1710fadder 1738 för JaFrisk (h)
Anarkiv 8.0 2018-05-04