ANSEDEL 1152 Anna Jonsdotter *cirka 1695
1152 Anna Jonsdotter
*cirka 1695


   Fam:
    Vigsel: cirka 1718-12 Strängnäs

      1: 5072 Johan *1719-02-18 Strängnäs
      2: 5259 Anica *1723-11-19 Strängnäs
      3: 1153 Johan *1738-09-11 Strängnäs
      4: 5363 son

fadder 1720 för EStröm, 1735 för JacSiöb (bå Frisks h), 1737 för NPListr (hAaFrisk)
Anarkiv 8.0 2018-05-04