ANSEDEL 1135 Brita Håkansdotter Hallin *1701 Nordmaling
1135 Brita Håkansdotter Hallin
*1701 Nordmaling Mo 1


   Fam:
    Vigsel: 1736 Strängnäs

      1: 1134 Petrus *1738-11-10 Strängnäs
      2: 5707 Anna Magdalena *1740-03-15 Strängnäs
      3: 3755 Olof *1743-03-22 Strängnäs

fadder 1731 för HJaBlom i Enkp, 1735 för JaJSugr (j), 1736 för SvDstr, 1737 för EHielte, 1738 för XUpman, 1740 för JaBrom-r, 1741 för HBorg, HWulf, 1742 för JaGrstr, 1743 för ALib, 1744 för JöBorg, 1745 för LLub, 1746 för JacLilja, OHöjer, 1747 för TobHagm, 1749 för JLindblom, 1753 för JöBorg, 1754 för AKinnb, JaÖstwl, 1755 för EDamin, 1758 för EHu-n, 1762 för JaStröb
Anarkiv 8.0 2018-05-04