ANSEDEL 1133 Catharina Holmstedt *cirka 1700
1133 Catharina Holmstedt
*cirka 1700


   Fam:
    Vigsel: 1733

      1: 1156 Anna Greta *1739-03-03 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1744-03-10 Strängnäs

      2: 5901 Benedictus *1744-08-29 Strängnäs
      3: 5973 Catharina Sophia *1746-02-18 Strängnäs

fadder 1735 för BtSegerb, 1736 för NEnberg (mme), 1737 för OElving, 1739 för LLub, NBerlin
Anarkiv 8.0 2018-05-04