ANSEDEL 1090 Petter Falck *cirka 1700
1090 Petter Falck
*cirka 1700
†1742-06-06 Strängnäs N roten

   Fam:
   1093 *cirka 1710

      1: 5370 Carl *cirka 1725
      2: 5593 Petter *cirka 1727
      3: 5422 Christian *1729-08-28 Strängnäs
      4: 5421 Friedrick *1729-08-28 Strängnäs

fadder 1735 för NBerlin, 1736 för HSedenb, 1739 för ENybom
Anarkiv 8.0 2018-05-04