ANSEDEL 1087 Anders Lundström *1711 Strängnäs
1087 Anders Lundström
*1711 Strängnäs Larslunda


   Fam:

      1: 3946 Gretha *1729-07-24 Strängnäs
      2: 1088 Petter *1734-12-07 Strängnäs

fadder 1734: PL:s h i Larslunda
fadder 1742 för JaBrinck, 1744 för AEFris, 1747 för JacJa, 1750 för AB, 1753 för PL Larslunda
Anarkiv 8.0 2018-05-04