ANSEDEL 1035 Bengt Månsson Hane *cirka 1660 Vansö
1035 Bengt Månsson Hane
*cirka 1660 Vansö Årby
†1726 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: före 1705

      1: 2333 Erich *1709-01-24 Vansö
      2: 7322 Caijsa *1711-05-04 Vansö
      3: 4875 Johannes *1713-01-25 Strängnäs
      4: 4961 Stina *1715-10-19 Strängnäs
      5: 7791 Stina *cirka 1720
      6: 5006 Bengt *1716-11-02 Strängnäs
      7: 5279 ?Magnus *1724-11-26 Strängnäs

RR 1709 25/11 BtWinters ä:s måg köpta halva gd nr 112 Elfsundsgd av LJ kyrkobyggaren för 200 dlr kmt, u 1 g
Anarkiv 8.0 2018-05-04