ANSEDEL 1019 Mårten Matzsson *cirka 1650 Nordingrå
1019 Mårten Matzsson
*cirka 1650 Nordingrå Främmerveda 2


   Fam:
    Vigsel: 1671-03-05 Strängnäs

      1: 2142 Petrus *cirka 1675
      2: 1023 Johannes *cirka 1677
      3: 1024 Margareta *1675-12-27
      4: 1961 Oloff *1678-06-30 Strängnäs
      5: 1025 Maria *1680-07-24 Strängnäs
      6: 1020 Brita *1682-06-03 Strängnäs
      7: 3137 Bängt *cirka 1685
      8: 1714 son *cirka 1690

s t MM/ MgMår
RR 1701 13/4 AEMj u 1 g MårM:s gd; R 1707 11/12 sn AE köpt gd i Wv av MårM 1699 som han nu sålt t ONGussman. Br HiM protesterar, menar att 1/2 borde tillkomma MårM:s barn Ja, Bt, Mä, Ma. Modern MaBt dog för 14 år sedan. RR 1708 2/5 HiM ännu ej återkommit med sin protest. Fick nu ytterligare 6 v:s tidsfrist.. RR 1708 10/8 MårM:s barn i Sthlm protesterar gm sin kusin auskultanten Olof Lemberg. En broder ute vid armén (i Ryssland?). O Lemberg nöjd om besked om arvspengar kommer någon annan dag. RR 1708 2/11 Bt o MgMår tillät OGussman att få fasta på faderns gård dat SThlm 1708 3/6.
Anarkiv 8.0 2018-05-04